Våra tjänster

Markanläggning & Trädgårdsanläggning

Investera tryggt i en grönare utemiljö

Våra tjänster

Vi erbjuder projektering, markanläggning, trädgårdsskötsel och underhåll av grönytor i Stockholm samt relaterad utbildning och rådgivning. Vår långa erfarenhet och vår kunniga och engagerade personal bidrar till att infria dina förväntningar.

Företagskunder

Företagsikon

Nyanläggning

Planering av skötsel & underhåll

Skötselplaner & investeringsplaner

Förening, BRF, Samfällighet

Föreningsikon

Nyanläggning & skötsel

Plattsättning & grundisolering

Gräsklippning &  ogräsrensning

Skötselplaner och design

Hus ikon

Design & planering

Anläggningsbesiktning

Upprättar hållbara skötselplaner

Stensättning

Stensättning ikon

Erfarna stenbeläggare

Hållbara helhetslösningar

Materialanpassning efter projekt

Gårdsrenovering & Tätskitsrenovering

Skötsel & Design ikon

Växt kännedom & GEO kunskaper 

Projektering av innergård, tätskikt

Anläggningsmaskiner , isolering & betongarbeten

Gröna tak

Gröna tak ikon

Helhetslösningar

Växter anpassas efter ståndort

Anpassade tätskikt efter projekt

Företagskunder

Företagsikon

Nyanläggning

Planering av skötsel & underhåll

Skötselplaner & investeringsplaner

Förening, BRF, Samfällighet

Föreningsikon

Nyanläggning & skötsel

Plattsättning & grundisolering

Gräsklippning &  ogräsrensning

Skötselplaner och design

Hus ikon

Design & planering

Anläggningsbesiktning

Upprättar hållbara skötselplaner

Stensättning

Stensättning ikon

Erfarna stenbeläggare

Hållbara helhetslösningar

Materialanpassning efter projekt

Gårdsrenovering & Tätskitsrenovering

Skötsel & Design ikon

Växt kännedom & GEO kunskaper 

Projektering av innergård, tätskikt

Anläggningsmaskiner , isolering & betongarbeten

Gröna tak

Gröna tak ikon

Helhetslösningar

Växter anpassas efter ståndort

Anpassade tätskikt efter projekt

Hur går det till?

Skräddarsydd lösning

Vi börjar alltid med att komma ut på plats, så att vi tillsammans kan titta på hur dina önskemål ser ut. Utifrån de funktioner du beskriver, så föreslår vi lämpliga tekniska lösningar och ger ett kostnadsfritt åtgärdsförslag. Tycker du att det låter bra, så lägger vi upp en tidsplan för jobbet i samråd med dig.

En trygg investering i er utemiljö

Med Abima som partner behöver du aldrig tvivla på kvalitet, miljö, säkerhet och ekonomi. Oavsett om du har ett stort eller litet projekt kommer vår långa erfarenhet och kunskap dig till del. För dig innebär det ett bättre och mer hållbart slutresultat – och en välskött, säker och väl fungerande beläggning för många år framåt, där av vårt måtto – Hållbara miljöer

Med kompetens och erfarenhet kan vi vara delaktiga redan från planeringsstadiet. Oavsett om det gäller Asfaltering, Marksten, Murar, Parkering eller Uppfart så ser vi till att hitta en prisvärd, effektiv och hållbar konstruktion skräddarsydd för era behov.

Markanläggning på Grönviksvägen

Kontakta oss

Joel Ingmansson /VD: 072-150 24 01

Christian Isaksson/ Operativt Ansvarig: 073-550 19 65

Mari Nikolausson/ Ekonomi: mari@abima.se

Email: kontakt@abima.se

Hållbar projektering
Abima Gruppen AB logotyp

Välkommen att skicka en förfrågan direkt!

  Våra tjänster med hållbarhet i fokus

  Markanläggning

  Har ni en uppfart som behöver ses över, eller där flödena inte fungerar helt optimalt? Kanske behövs en viss typ av beläggning där ni parkerar bilar, och en annan där familjen kan samlas runt en grillplats? Fördelarna med asfalt är många men vi arbetar även med ett flertal utvalda material för som passar just ert önskemål och självfallet kan vi inspirera er till en grönare utemiljö med vår erfarenhet. Abima hjälper såväl företag som privatpersoner med alla typer av anläggningsuppdrag. Oavsett om du behöver hjälp med en enkel lagning på infarten eller en omfattande beläggning på större ytor så har vi erfaren och engagerad personal och rätt resurser till alla förekommande projekt. Dina önskemål och krav tillsammans med våra beräkningar och speciella kompetens utgör grunden för ett bra arbete. Läs mer här om Markanläggning. Vi kan även hjälpa dig med asfaltering.

  Trädgårdsskötsel

  Har ni en innergård som behöver ses över, eller en plats där växterna inte tar sig? Kanske behövs en viss typ av gräs på skuggplatserna, och en annan yta där familjen kan samlas runt en grillplats? Fördelarna med växtlighet är många men vi arbetar även med ett flertal material och växter som passar just ert önskemål och självfallet kan vi inspirera er till en grönare utemiljö med vår erfarenhet. Abima hjälper såväl företag som privatpersoner med alla typer av skötselsuppdrag. Oavsett om du behöver hjälp med en enkel plantering eller en omfattande beläggning på större ytor så har vi erfaren och engagerad personal och rätt resurser till alla förekommande projekt. Dina önskemål och krav tillsammans med våra beräkningar och speciella kompetens utgör grunden för ett bra arbete. Läs mer här om Trädgårdsskötsel
  Markanläggning

  Vi tror på hållbarhet!

  Med ett miljöfokus och starka mål kan vi klassa oss som ett miljöföretag

  Genom Abimas engagerade medarbetare strävar vi alltid efter ständiga kvalitetsförbättringar av våra produkter. Detta sturs av våra kunders och myndigheters krav på oss och vår verksamhet. Detta skall ske inom ramarna för vad som är tekniskt möjligt, miljömässigt rimligt samt eknomiskt genomförbart.

  Abima Gruppen AB logotyp