Test

Företagskunder

Test Vi hjälper till i alla led från planering till leverans av både skötsel- underhåll och nyanläggning. Vi tar gärna fram skötselplaner samt investeringsplaner som sträcker sig 10 år framåt i tiden. Vi lämnar offert inom 5 dagar från förfrågan. Vi jobbar kundanpassat för att hitta rätt åtgärder för varje specifik kund.

Förening, BRF, Samfällighet

Vi hjälper till med allt utanför fastigheten från skötsel så som gräsklippning och ogräsrensning till nyanläggning som plattsättning och grundisoleringar. Vi garanterar att ni som kund har en och samma kontaktperson samt en offert inom 3 dagar efter förfrågan.

Skötselplaner och design

Anlita oss från början eller om du vill ha en hållbar plan för framtiden. Vi designar och planerar från början med en enkel skiss eller kompletta handlingar. Vi besiktigar även befintliga anläggningar och upprättar skötselplaner. Våra förslag är fördelaktiga om du väljer att anlita oss för utgörandet.

Stensättning

Med välutbildad och erfaren personal kan vi utföra alla typer av stenbeläggningar vare sig det gäller natursten eller betongsten. Vi lägger stor fokus på helhetslösningar med hållbarhet som grundtanke där vi ser till att övergången mellan olika material är samspelta och att materialet anpassas efter det unika projektet.

Gårdsrenovering & Tätskiktsrenovering

Våra medarbetare har specialkunskaper i projektering av innergård, tätskikt, anläggningsmaskiner, isolering, betongarbeten, växtkännedom, GEO kunskaper och arbetsmiljö. Vi har väletablerade arbetsmetoder för att utföra större renoveringar som små.

Gröna tak

Vi anlägger gröna tak som håller längre genom att anpassa växter efter ståndort. Vi ser till att ni får en väl fungerande helhetslösning där såväl tätskikt som växter anpassas efter varje projekt.

Våra tjänster med hållbarhet som fokus

Markanläggning

Har ni en uppfart som behöver ses över, eller där flödena inte fungerar helt optimalt? Kanske behövs en viss typ av beläggning där ni parkerar bilar, och en annan där familjen kan samlas runt en grillplats? Fördelarna med asfalt är många men vi arbetar även med ett flertal utvalda material för som passar just ert önskemål och självfallet kan vi inspirera er till en grönare utemiljö med vår erfarenhet.

Abima hjälper såväl företag som privatpersoner med alla typer av anläggningsuppdrag. Oavsett om du behöver hjälp med en enkel lagning på infarten eller en omfattande beläggning på större ytor så har vi erfaren och engagerad personal och rätt resurser till alla förekommande projekt. Dina önskemål och krav tillsammans med våra beräkningar och speciella kompetens utgör grunden för ett bra arbete. Läs mer här om Markanläggning. Vi kan även hjälpa dig med asfaltering.

Trädgårdsskötsel

Har ni en innergård som behöver ses över, eller en plats där växterna inte tar sig? Kanske behövs en viss typ av gräs på skuggplatserna, och en annan yta där familjen kan samlas runt en grillplats? Fördelarna med växtlighet är många men vi arbetar även med ett flertal material och växter som passar just ert önskemål och självfallet kan vi inspirera er till en grönare utemiljö med vår erfarenhet. 

Abima hjälper såväl företag som privatpersoner med alla typer av skötselsuppdrag. Oavsett om du behöver hjälp med en enkel plantering eller en omfattande beläggning på större ytor så har vi erfaren och engagerad personal och rätt resurser till alla förekommande projekt. Dina önskemål och krav tillsammans med våra beräkningar och speciella kompetens utgör grunden för ett bra arbete. Läs mer här om Trädgårdsskötsel

 
Hur går det till?
 
En skräddarsydd lösning

Vi börjar alltid med att komma ut på plats, så att vi tillsammans kan titta på hur dina önskemål ser ut. Utifrån de funktioner du beskriver, så föreslår vi lämpliga tekniska lösningar och ger ett kostnadsfritt åtgärdsförslag. Tycker du att det låter bra, så lägger vi upp en tidplan för jobbet i samråd med dig. 

En trygg investering i er utemiljö

Med Abima som partner behöver du aldrig tvivla på kvalitet, miljö, säkerhet och ekonomi. Oavsett om du har ett stort eller litet projekt kommer vår långa erfarenhet och kunskap dig till del. För dig innebär det ett bättre och mer hållbart slutresultat – och en välskött, säker och väl fungerande beläggning för många år framåt, där av vårt måtto – Hållbara miljöer

Med kompetens och erfarenhet kan vi vara delaktiga redan från planeringsstadiet. Oavsett om det gäller Asfaltering, Marksten, Murar, Parkering eller Uppfart så ser vi till att hitta en prisvärd, effektiv och hållbar konstruktion skräddarsydd för era behov.

Arbete med markanläggning

Vi tror på hållbarhet!

Med ett miljöfokus och starka mål kan vi klassa oss som ett miljöföretag

 

Genom Abimas engagerade medarbetare strävar vi alltid efter ständiga kvalitetsförbättringar av våra produkter. Detta styrs av våra kunders och myndigheters krav på oss och vår verksamhet. Detta skall ske inom ramarna för vad som är tekniskt möjligt, miljömässigt rimligt samt ekonomiskt genomförbart.

 

Välkommen att skicka en förfrågan direkt