Gröna Tak

Gröna Tak Stockholm

Vill du ha ett grönt tak? Vi anlägger vackra och funktionella gröna tak / naturtak med ett helhetstänk. Detta innebär bland annat att såväl tätskikt som växter anpassas efter varje enskilt projekt. Växterna på ditt gröna tak anpassas efter ståndort, det vill säga växtens egna önskemål. Ståndort kallas den plats den enskilda växten behöver i form av klimat, ljus och jordmån.

Här ställs krav på bland annat markförhållanden så som fukt, pH-värde och jordmån, vind samt hur ljus eller skuggig platsen är. Ståndort är kort och gott en plats som växten gillar. Växternas krav och önskemål innefattar även grannskapet – det vill säga växtens grannskap. De växter som trivs på samma växtplats i naturen gör i regel det även i den anlagda samplanteringen och du får ett grönt och vackert naturtak som kommer att hålla under lång tid.

Vi skräddarsyr ditt Gröna naturtak

När vi påbörjar ditt projekt börjar vi alltid med att komma ut till dig på plats. Där går vi tillsammans igenom dina behov och önskemål. Utifrån dessa föreslår vi lämpliga tekniska lösningar samt ger ett kostnadsfritt åtgärdsförslag. Om du är nöjd med detta lägger vi i samråd med dig upp en tidsplan för projektet.

En trygg investering i ditt Gröna tak

Kvalitet, miljö, säkerhet och ekonomi – är fyra viktiga faktorer du aldrig behöver tvivla på när du väljer Abima som partner. Vare sig ditt projekt är stort eller litet har vi all den kunskap och erfarenhet som krävs för att du ska vara helt trygg med att du får ett hållbart, säkert och inte minst ett vackert Grönt tak med takväxter. Med vår höga kompetens och erfarenhet kan vi vara delaktiga redan från planeringsstadiet.
Vilken av våra tjänster det än handlar om finner vi en prisvärd, effektiv och hållbar konstruktion, skräddarsydd för dina specifika behov.

Tveka inte att kontakta oss med alla dina frågor om takväxter, naturtak och gröna tak. Vi hjälper dig gärna att planera och anlägga ditt gröna tak utifrån just din fastighets individuella förutsättningar.

Välkommen att skicka en förfrågan direkt