Asfaltsläggare

Asfaltera hållbart

Har du ett gångstråk, vägavsnitt eller andra beläggningar som behöver ses över eller där flödena inte fungerar helt optimalt? Kanske behövs en viss typ av beläggning där ni parkerar bilar, och en annan där barnen kan lära sig cykla till sommaren? Fördelarna med asfalt är många. Abima hjälper såväl företag som privatpersoner med alla typer av asfalteringsarbeten.

Oavsett om du behöver hjälp med en enkel lagning på infarten eller en omfattande beläggning på större ytor så har vi välutbildad, erfaren och engagerad personal samt rätt resurser till alla förekommande asfaltarbeten. Dina unika önskemål och krav i kombination med våra beräkningar och speciella kompetens lägger grunden för ett bra arbete.

En skräddarsydd lösning

När du anlitar oss kommer vi först alltid ut på plats, så att vi tillsammans kan titta på hur dina önskemål och behov ser ut. Utifrån de funktioner du beskriver föreslår vi lämpliga tekniska lösningar och åtgärder i ett kostnadsfritt åtgärdsförslag. Tycker du att det låter bra kommer vi i samråd med dig att lägga upp en lämplig tidplan. 

En trygg investering i er utemiljö

Du behöver med Abima som partner aldrig tvivla på kvalitet, miljö, säkerhet och ekonomi. Stort eller litet projekt har ingen betydelse – oavsett vilket kommer vår långa erfarenhet och kunskap dig till del. För dig innebär det ett bättre och mer hållbart slutresultat – och en välskött, säker och väl fungerande beläggning för många år framåt.

Vårt motto – Hållbara miljöer – borgar för din trygghet. Med gedigen kompetens och lång erfarenhet kan vi vara delaktiga ända från planeringsstadiet till färdigt slutresultat. Oavsett vilken av våra tjänster som avses ser vi till att hitta en prisvärd, effektiv och hållbar konstruktion som är unik för dina behov och önskemål.

Välkommen att kontakta oss idag