Asfaltering Järfälla

Asfaltering Järfälla

Asfaltering Järfälla - Proffs på asfaltsläggning

Abima utför asfaltering i Järfälla för både företag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Det som en gång började i liten skala för många år sedan har med tiden vuxit rejält och för närvarande servar vi ett brett spektrum av olika slags kunder inom flertalet olika branscher.

Faktum är att vi kontinuerligt levererar asfaltsläggningar som ligger på absolut högsta nivå inom branschen. Nyckelfaktorn är att vi behandlar varje projekt som om det vore vår egen fastighet med målsättningen att våra kunder ska få maximalt värde för sina pengar. Detta i sin tur leder till återkommande och långsiktiga kundrelationer snarare än kortsiktiga vinster och engångskontrakt.

Vilka tjänster erbjuder vi inom asfaltering i Järfälla

Oavsett om det gäller stora eller små projekt, har vi kunskapen och utrustningen för att säkerställa att arbetet utförs professionellt och med högsta kvalitet. Här är en närmare titt på de asfalteringstjänster vi erbjuder:

Asfaltering av uppfarter och garageuppfarter

En väl anlagd uppfart förbättrar inte bara din fastighets utseende utan ökar även dess värde. Vi tar hand om hela processen från grundarbeten till den färdiga asfalteringen, och ser till att resultatet blir både snyggt och hållbart.

Asfaltering av parkeringsplatser

För företag är en funktionell och välpresenterad parkeringsplats avgörande för att ge ett gott första intryck. Vi erbjuder lösningar som inte bara tillgodoser dina praktiska behov utan också kompletterar din fastighets estetiska aspekter.

Asfaltering av vägar

Vi utför asfalteringsarbeten på allt från garageuppfarter till större projekt så som perkeringsplatser och vägar. Med en noggrann planering och det senaste inom asfaltsteknik garanterar vi en slitstark och långvarig vägyta som klarar av både tung trafik och svåra väderförhållanden.

Asfaltering av trottoarer

Trottoarer är viktiga för fotgängarnas säkerhet och bekvämlighet. Våra tjänster innefattar allt från nyinstallation till underhåll av befintliga trottoarer, där vi alltid ser till att följa gällande normer och krav för tillgänglighet och hållbarhet.

Asfaltsunderhåll och asfaltsreparationer

Regelbundet underhåll är essentiellt för att förlänga asfaltens livslängd och funktion. Vi erbjuder allt från mindre lagningar av skador och sprickor till omfattande renoveringsarbeten som återställer asfaltens ursprungliga skick och skyddar den mot framtida skador.

Vår process vid asfaltsläggning

Att lägga asfalt är ett projekt som kräver noggrann planering, precision och expertis. Vår metodiska tillvägagångssätt säkerställer högsta möjliga kvalitet och långvarig hållbarhet på varje projekt vi tar oss an. Här nedan beskriver vi steg för steg hur vår process för asfaltsläggning går till.

Steg 1: Förberedelse och planering

Varje asfaltsprojekt börjar med en grundlig förberedelse. Detta innebär initiala möten med kunden för att förstå deras specifika behov och krav. Vi utför sedan en detaljerad undersökning av platsen där arbetet ska utföras. Detta inkluderar att bedöma underlagets skick, avrinning och eventuella behov av underlagreparationer. Denna fas är avgörande för att säkerställa att rätt typ av asfalt och utrustning används.

Steg 2: Grundarbete

Innan själva asfalteringen kan påbörjas, måste en fast och jämn grund förberedas. Detta kan innebära att gräva upp det befintliga materialet, lägga till nytt underlagsmaterial och kompakta detta material ordentligt. Korrekt grundarbete är kritiskt för att förhindra framtida problem som sprickbildning eller sättningar i asfalten.

Steg 3: Asfaltering

Med en ordentligt förberedd bas, börjar själva asfalteringen. Vi använder modern utrustning för att distribuera asfalten jämnt och effektivt. Asfalten läggs sedan i lager och komprimeras med valsar för att säkerställa en jämn och hållbar yta. Temperaturen i asfalten övervakas noggrant under processen för att säkerställa optimal kompaktering och bindning.

Steg 4: Avslutande arbete och kvalitetskontroll

Efter att asfalten har lagts och komprimerats genomför vi noggranna kvalitetskontroller för att säkerställa att alla specifikationer och kvalitetskrav är uppfyllda. Detta inkluderar visuell inspektion samt tester för att mäta densitet och andra relevanta egenskaper hos asfalten.

Fördelar med asfaltering

Asfaltering erbjuder en unik kombination av hållbarhet och kostnadseffektivitet som få andra material kan matcha. 

Asfalt är också extremt tålig och kan motstå både tung belastning och extrema väderförhållanden. När asfalteringen är utförd av erfarna proffs och förberedelserna är noggrant gjorda, kan du förvänta dig en beläggning som inte bara ser bra ut utan också håller i många år. Ett väl utfört markarbete och kvalificerad asfaltsläggning skapar en yta som står emot tidens tand.

Underhåll och skötsel av asfaltering

Att upprätthålla en asfalterad yta kräver regelbunden skötsel för att maximera dess livslängd och hålla den i bästa skick. Regelbunden sopning och borttagning av skräp kan förhindra att oönskade material bryter ner eller skadar asfaltens yta. Sprickor och hål bör fyllas snabbt för att förhindra vatteninträngning som kan leda till mer omfattande skador, speciellt under fryspunkten. Användandet av kvalitetssäkrade tätmedel var tredje till femte år kan skydda asfalten från väder, kemikalier och oljeutsläpp. Genom att uppmärksamma dessa underhållssteg kan du förlänga din asfalterades ytas livslängd avsevärt, samtidigt som du behåller dess estetiska och funktionella kvaliteter.

Varför välja oss för din asfaltering i Järfälla?

Oavsett ditt projekts förutsättningar och omfattning, kontakta gärna oss på Abima för att boka in en kostnadsfri konsultation gällande en eventuell asfaltering i Järfälla.

En av våra kvalificerade arbetsledare kan snabbt besöka din fastighet för att ge råd och även sammanställa ett förutsättningslöst offertförslag som du därefter kan ta ställning till.

Varmt välkommen att kontakta våra arbetsledare i Järfälla på 073-550 19 65. Vi ser fram emot att diskutera ditt nästa projekt tillsammans med dig.

Välkommen att skicka en förfrågan direkt

  Vanliga frågor kring Asfaltering Järfälla

  • Asfaltering av uppfarter & garageuppfarter
  • Asfaltering av parkeringsplatser
  • Asfaltering av vägar
  • Asfaltering av trottoarer
  • Asfaltsunderhåll & asfaltsreparationer

  Vanligtvis så prissätts en asfaltering per kvadratmeter. Grundkostnaden för själva asfaltsläggningen är allt från cirka 150 kr exklusive moms per kvadratmeter och uppåt. Däremot så blir slutpriset betydligt mer än så då det finns flertalet andra faktorer som påverkar priset:

  Asfaltens kvalitet – kostnaden bestäms av storleken på stenen i asfalten.

  Beställd volym – hur mycket asfalt som man beställer.

  Markarbetets omfattning.

  Leveranskostnad.

  Platsens specifika förutsättningar.

  Sammanfattningsvis så får man räkna med en totalkostnad på allt från på 500 kr/kvm och uppåt för en asfaltsläggning i  Järfälla.

  Att upprätthålla en asfalterad yta kräver regelbunden skötsel för att maximera dess livslängd och hålla den i bästa skick. Regelbunden sopning och borttagning av skräp kan förhindra att oönskade material bryter ner eller skadar asfaltens yta.